A A A
SmodBIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wszyskie poniższe sprawy można rozpocząć poprzez złożenie wniosku do Urzędu wykorzystując Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP). Aby można było złożyć wniosek poprzez ESP, wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Instrukcja użytkownika

Dostarczone dokumenty muszą spełniać nastepujące warunki:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
  2. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, PDF.
  3. Wielkość łączna załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 2 MB.
  4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


Opublikował: Łukasz Patecki
Publikacja dnia: 19.03.2012
Podpisał: Łukasz Patecki
Dokument z dnia: 19.03.2012
Dokument oglądany razy: 2 161