A A A
SmodBIP

Inne informacje

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniona na wniosek zainteresowanego.
Jeśli poszukiwana informacja nie jest opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, prosimy o przesłanie do nas wniosku o udostępnienie informacji na jeden z adresów:

· e-mail: biuro@msokkozle.pl

· fax: 077/4886047

·listem: Regionalne Centrum Zagospodarowania I Unieszkodliwiania Odpadów "Czysty Region" Spółka z o. o.ul. Naftowa 7, 47-230 Kedzierzyn-Koźle

Udostępnienie informacji na wniosek nastąpi "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku (art. 13 ust. 1 ustawy).Opublikował: Łukasz Patecki
Publikacja dnia: 18.11.2015
Podpisał: Witold Lewandowski
Dokument z dnia: 28.02.2010
Dokument oglądany razy: 5 037